Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Báo Quốc Hội TV: NGƯỜI DÂN TỰ NGUYỆN NỘP 13 KHẨU SÚNG TỰ CHẾ

# Xác định được sự nguy hiểm tiềm ẩn của súng tự chế trái phép của các đồng bào dân tộc thiểu số sống trên địa bàn các xã biên giới, đồn Biên phòng Cà Xèng, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã tuyên truyền vận động người dân tự nguyện đến giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ cho đồn biên phòng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2019/4/nguoi-dan-tu-nguyen-nop-13-khau-sung-tu-che/232179

Tìm kiếm:✨

  • Vật liệu nổ, Thượng Hóa, Minh Hóa, Trái phép, Vũ khí, Tự nguyện, Quảng Bình, Biên giới