Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Báo Quốc Hội TV: QUẢNG BÌNH: CẦN MẠNH TAY VỚI LÂM TẶC

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình liên tiếp phát hiện nhiều vụ phá rừng lấy gỗ quý hiếm tại Vườn quốc gia Phong Nhà- Kẻ Bàng. Cơ quan chức năng tỉnh này cũng đã phát hiện nhiều vụ chôn giấu gỗ quý tại vườn nhà dân, đồng thời bắt giữ nhiều vụ vận chuyển gỗ quý hiếm do các đối tượng lâm tặc vận chuyển gỗ trên đường đi tiêu thụ. Ghi nhận của pv THQHVN tại Quảng Bình.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/chuyen-dong-365/2019/4/qu%E1%BA%A3ng-b%C3%ACnhc%C3%A0n-m%E1%BA%A1nh-tay-v%C3%B3i-lam-t%E1%BA%A1c/231433

Tìm kiếm:✨

  • Kẻ bàng, Quảng Bình, Lâm tặc, Vận chuyển, Ghi nhận, Tiêu thụ, Lâm luật, Rừng đầu nguồn, Phúc trạch, Thạch nhũ