Thứ Năm, 4 tháng 4, 2019

Báo Quốc Hội TV: QUẢNG BÌNH TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN LUẬT LÂM NGHIỆP 2019

Quảng Bình hiện trên 20 cộng đồng là đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng lợi từ rừng. Tới đây Quảng Bình sẻ tiếp tục giao rừng nhiều hơn cho các cộng đồng bà con ở gần rừng quản lý và bảo vệ, đồng thời được hượng lợi từ rừng nhiều hơn theo quy định của luật. Đây là khẳng định của ông Phạm Hồng Thái Chi cục trưởng chi Cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình trong cuộc trao đổi với pv THQHVN về công tác phổ biến luật lâm nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2019./.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2019/4/quang-binh-tang-cuong-tuyen-truyen-luat-lam-nghiep-2019/231533

Tìm kiếm:✨

  • Phạm Hồng Thái, Tuyên truyền, Lâm nghiệp, Đồng bào, Quảng Bình, Rừng, Phổ biến, Sửa đổi, Phóng viên, Trao đổi, Hạt kiểm lâm, Rừng sản xuất, Dân tộc thiểu số, Cục trưởng