Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Báo VNEWS: Quảng Bình đón bằng công nhận Bài Chòi là Di sản văn hóa phi vật thể

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Văn hóa, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/quang-binh-don-bang-cong-nhan-bai-choi-la-di-san-van-hoa-phi-vat-the

Tìm kiếm:✨

  • Quảng Bình