Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Báo VNEWS: Quảng Bình phát hiện nhiều gỗ lậu tại nhà dân

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/quang-binh-phat-hien-nhieu-go-lau-tai-nha-dan

Tìm kiếm:✨

  • Quảng Bình, Phát hiện