Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Báo VNEWS: Quảng Bình tổ chức đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Văn hóa, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/quang-binh-to-chuc-dua-thuyen-truyen-thong-tren-song-nhat-le

Tìm kiếm:✨

  • Sông Nhật Lệ, Quảng Bình