Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Báo Hải Quan: Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao kết quả tài chính - ngân sách của Quảng Bình

Tiếp tục chuyến công tác tại miền Trung, ngày 24/7, đoàn công tác Bộ Tài chính do Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Bình.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: https://baohaiquan.vn/bo-truong-dinh-tien-dung-danh-gia-cao-ket-qua-tai-chinh-ngan-sach-cua-quang-binh-108652.html

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình tại buổi làm việc nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2019, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp đề ra nên tình hình kinh tế - xã hội tỉnh tiếp tục ổn định, phát triển. Tốc độ tăng trưởng GRDP của Quảng Bình tăng 6,32% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 4,12%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,7%; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 6,71%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện đạt hơn 8.600 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ.

Thu NSNN 6 tháng đầu năm của Quảng Bình đạt 5.876,6 tỷ đồng, bằng 51,15% so với dự toán địa phương giao; tăng 9,05% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Trong các khoản thu cân đối ngân sách có 7/15 khoản thu đạt và vượt tiến độ so dự toán được giao (đạt từ 50% trở lên). Còn lại 8 khoản thu (chủ yếu là những khoản thu chiếm tỷ trọng lớn) chưa đạt tiến độ dự toán năm như: thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương 42,6%; DNNN địa phương 42,36%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 30,83%; thuế công thương nghiệp – dịch vụ ngoài quốc doanh 41%; thuế bảo vệ môi trường 30,6%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản 47,53%; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản 45,7%...

Trong bối cảnh thu cân đối NSNN những năm gần đây gặp nhiều khó khăn (năm 2016 tỉnh hụt thu ngân sách), kết quả thu NSNN 6 tháng đầu năm của Quảng Bình là rất đáng khích lệ.

Về chi NSNN, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời cho các ngành, các cấp về điều hành chi NSNN đảm bảo chặt chẽ theo đúng dự toán được duyệt, sử dụng ngân sách triệt để tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ quy định. Đồng thời, thực hiện lồng ghép các chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khâu phân bổ dự toán và trong quá trình thực hiện; rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chi, cắt giảm tối đa các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, hạn chế bố trí kinh phí đi nước ngoài. Việc mua sắm tài sản nhà nước (bao gồm cả ô tô công) theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả... 6 tháng đầu năm, Quảng Bình chi NSNN đạt hơn 5.006 tỷ đồng, bằng 46,6% dự toán.

Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được tỉnh tích cực chỉ đạo thực hiện. 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 1.384 vụ vi phạm (tăng 383 vụ so với cùng kỳ năm 2018); trong đó xử phạt vi phạm hành chính 1.292 vụ; thu phạt hành chính, phạt bổ sung, truy thu thuế và tiền bán hàng giả hơn 17 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang đã ghi nhận sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Tài chính đối với Quảng Bình trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và NSNN; đồng thời bày tỏ mong muốn Bộ Tài chính quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, giao chỉ tiêu thu ngân sách đối với Quảng Bình một cách hợp lý giúp địa phương thực hiện số các thu bảo đảm bền vững.

Bên cạnh đó, bố trí kinh phí dự phòng cho tỉnh bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; hỗ trợ tỉnh đầu tư phát triển một số hạng mục cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch nhằm tận dụng tối đa và duy trì lợi thế hiện có của địa phương…

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Bình trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2019; công tác quản lý tài sản công; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng lưu ý tỉnh cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Cần chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện các chỉ tiêu thu ngân sách nhằm bảo đảm tính bền vững đối với các khoản thu; Tỉnh ủy, UBND tỉnh cần tăng cường chỉ đạo các sở, ngành tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách; tập trung đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản công trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan…

Về một số kiến nghị của tỉnh, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết sẽ xem xét, có phương án xử lý cụ thể trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan.

T.Dũng

Tìm kiếm:✨

  • Đinh Tiến Dũng, Dự toán, Thu ngân sách, Buôn lậu, Hàng giả, Bộ tài chính, Buổi làm việc, Gian lận, GRDP, Bí thư tỉnh ủy, Ngân sách nhà nước, Ngân sách, Bộ trưởng, Hoàng Đăng Quang, Quảng Bình