Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Báo DĐDN: Khuyến khích nông nghiệp công nghệ cao cần đi vào thực chất

Hiện nay, có nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo DĐDN, nguồn bài: https://enternews.vn/khuyen-khich-nong-nghiep-cong-nghe-cao-can-di-vao-thuc-chat-155920.html

Chính phủ đã ban hành và triển khai Nghị định 57/2018 thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn với nhiều ưu đãi như miễn, giảm tiền sử dụng đất, miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước...

Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao tại Quảng Bình vẫn đang gặp khó trong việc tiếp cận đất đai để phát triển sản xuất kinh doanh. Đơn cử như công ty của chúng tôi, Công ty cổ phần thực phẩm xanh Đông Dương đã chi 37 tỉ đồng để có 5,5 ha mặt bằng để sản xuất nông nghiệp sạch bằng công nghệ cao. Do nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền tỉnh Quảng Bình tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuê khoảng 30 ha để mở rộng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Mặc dù, tất cả các điều kiện Công ty chúng tôi đã đáp ứng, tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận đất đai với rất nhiều thủ tục hành chính nhiêu khê, kéo dài không biết đến bào giờ?

Đỗ Hùng ghi

Ông Lê Xuân Sư – Giám đốc Công ty CP Thực phẩm xanh Đông Dương

Tìm kiếm:✨

  • Nông nghiệp, Đất đai, Nhiêu khê, Nông thôn, Miễn giảm, Công nghệ cao, Thuê đất, Thực chất, Sản xuất kinh doanh, Quảng Bình, Khuyến khích, Ưu đãi, Mặt nước, Chính sách, Sản xuất, Doanh nghiệp, Thủ tục hành chính, Đơn cử, Không biết, Đi vào