Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

Báo Nhân Dân: Kỷ luật cảnh cáo Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình vừa quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Trần Hữu Ninh, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41092702-ky-luat-canh-cao-pho-truong-ban-dan-toc-tinh-quang-binh.html

Ðược giao phụ trách Chương trình 135, đồng chí Trần Hữu Ninh đã thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện Dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở, không hoàn thành kế hoạch tập huấn đề ra, cho nên không giải ngân hết nguồn vốn được cấp, làm ảnh hưởng đến chất lượng, mục đích của dự án. Ðồng chí còn vi phạm đã thống nhất lập khống chứng từ để thanh toán chi phí phục vụ các lớp tập huấn do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức.

PV

Tìm kiếm:✨

  • Trần Hữu Ninh, Tỉnh ủy Quảng Bình, Khống, Cảnh cáo, Thi hành kỷ luật, Chứng từ, Quảng Bình, Trưởng ban, Ban thường vụ, Tập huấn, Kỷ luật, Giải ngân, Dân tộc, Đồng chí, Phó