Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Báo Quốc Hội TV: NÂNG CAO HIỆU QUẢ KỲ HỌP BẤT THƯỜNG CỦA HĐND CẤP TỈNH

Thông qua việc tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân bất thường đã kịp thời giải quyết các vấn đề quan trọng, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tại Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung Bộ lần thứ 6 diễn ra tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình . Hội nghị do Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình tổ chức

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/8/nang-cao-hieu-qua-ky-hop-bat-thuong-cua-hdnd-cap-tinh/265873

Tìm kiếm:✨

  • HĐND tỉnh Quảng Bình, Hội đồng nhân dân, Kỳ họp, Uông Chu Lưu, Đồng Hới, Cấp tỉnh, Thường vụ quốc hội, Vấn đề quan trọng, Bắc Trung Bộ Việt Nam, Đại biểu, Quảng Bình, Bất thường, Phát triển kinh tế, Thường trực, Quốc phòng, Ủy ban, Hội nghị, Quốc hội, Phó chủ tịch, Tác động