Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Báo VNEWS: Hàng loạt chuyến bay bị hủy do bão số 3

Do ảnh hưởng của bão số 3, nhiều chuyến bay bị hủy chuyến trong khi đó 14 tàu cá Quảng Bình bị mất liên lạc khi vào trú bão.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/hang-loat-chuyen-bay-bi-huy-do-bao-so-3

Tìm kiếm:✨

  • Mất liên lạc, Tàu đánh cá, Quảng Bình, Bão, Hủy, Chuyến bay, Ảnh hưởng