Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Báo VNEWS: Ngành điện Quảng Bình chủ động phòng chống bão lụt

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/nganh-dien-quang-binh-chu-dong-phong-chong-bao-lut

Tìm kiếm:✨

  • Bão lụt, Ngành điện, Chủ động phòng chống, Quảng Bình