Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Báo Tài Chính: Miền Trung mưa lũ

Tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An... nhiều khu vực bị cô lập, giao thông chia cắt do nước sông dâng cao sau những đợt mưa lớn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tài Chính, nguồn bài: http://tapchitaichinh.vn/media/video-mien-trung-mua-lu-312259.html

Tìm kiếm:✨

  • Mưa lũ, Chia cắt, Cô lập, Quảng Trị, Miền trung, Mưa lớn, Quảng Bình, Nghệ An, Giao thông