Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Báo Thanh Tra: Đồng bào các dân tộc thiểu số làm theo lời dạy của Bác

Đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Quảng Bình hiện có 6.145 hộ với 25.717 nhân khẩu (chiếm 2,4% dân số toàn tỉnh). Quảng Bình có 2 DTTS chính là Bru - Vân Kiều và Chứt. Dân tộc Bru - Vân Kiều có 4.346 hộ với 18.148 khẩu (chiếm 70,7% dân số DTTS) còn dân tộc Chứt có 1.703 hộ, 7.299 khẩu (chiếm 27,7% dân số DTTS).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/dong-bao-cac-dan-toc-thieu-so-lam-theo-loi-day-cua-bac_t114c1159n153946

Quang cảnh Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Bình lần thứ III năm 2019. Ảnh: Xuân Thi

Dân tộc Bru - Vân Kiều gồm các tộc người: Vân Kiều, Khùa, Ma Coong, Trì. Còn dân tộc Chứt gồm các tộc người: Sách, Rục, A Rem, Mã Liềng, Mày. Thực hiện lời Bác Hồ dạy, thời gian qua, đồng bào các DTTS ở Quảng Bình luôn đoàn kết, nỗ lực vươn lên xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế.

5 năm qua, bên cạnh sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, đồng bào DTTS Quảng Bình đã từng bước vươn lên xóa đói, giảm nghèo, hòa nhập vào sự phát triển chung của tỉnh. Đến nay, vùng đồng bào DTTS ở tỉnh Quảng Bình có hơn 750 hộ làm ăn khá, giỏi (tăng 10% so với năm 2014)...

Để biểu dương và ghi nhận những thành tích xuất sắc mà đồng bào DTTS Quảng Bình đạt được trong 5 năm qua, Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng nhiều bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

Duy Hưng

Tìm kiếm:✨

  • DTTS, Người Bru - Vân Kiều, Người Chứt, Ma Coong, Lời dạy, Tộc người, Dân tộc thiểu số, III, Nhân khẩu, Ủy ban dân tộc, Hủ tục, Trì, Quảng Bình, Đại hội đại biểu, Vươn lên, Xóa đói, Làm theo, Xóa đói giảm nghèo, Dân số, Dân tộc