Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Báo VNEWS: Quảng Bình chung tay làm sạch biển sau mưa lũ

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/quang-binh-chung-tay-lam-sach-bien-sau-mua-lu

Tìm kiếm:✨

  • Làm sạch, Chung tay, Mưa lũ, Quảng Bình