Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Báo CAĐN: Ra mắt BCH Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ III (2019-2024)

Quảng Bình- Ngày 26-10, Hiệp hội Du lịch Quảng Bình đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024 với sự tham dự của 179 đại biểu đại diện cho gần 200 hội viên trong Hiệp hội Du lịch tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo CAĐN, nguồn bài: http://cadn.com.vn/news/113_214993_ra-mat-bch-hiep-hoi-du-lich-tinh-quang-binh-nhiem-ky-iii-2019-2024-.aspx

Quảng Bình- Ngày 26-10, Hiệp hội Du lịch Quảng Bình đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024 với sự tham dự của 179 đại biểu đại diện cho gần 200 hội viên trong Hiệp hội Du lịch tỉnh.

BCH Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ III (2019-2024).

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành (BCH) Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ III (2019-2024) gồm 37 người và bầu ra Ban Kiểm tra. Ông Nguyễn Văn Kỳ, Chủ tịch nhiệm kỳ II, tái cử Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh nhiệm kỳ III.

Trong giai đoạn 2014 - 2019, du lịch Quảng Bình đã có sự phát triển bền vững và mang tính bước ngoặt, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 16,1%, tốc độ tăng trưởng bình quân tổng thu từ khách du lịch đạt gần 17%. Vượt qua sự cố môi trường biển năm 2016, các hội viên của Hiệp hội Du lịch Quảng Bình đã có sự đầu tư và tăng trưởng, phát triển mạnh mẽ. Riêng năm 2019, tổng số khách du lịch đến Quảng Bình ước đạt 4,8 triệu lượt người, trong đó khách quốc tế ước đạt 250.000 lượt người. Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục nằm trong danh sách các điểm đến đáng trải nghiệm nhất Việt Nam do tạp chí du lịch uy tín hàng đầu thế giới Lonely Planet bình chọn.

Trong nhiệm kỳ III (giai đoạn 2019-2024), Hiệp hội Du lịch Quảng Bình sẽ tăng cường củng cố bộ máy tổ chức; tạo môi trường hoạt động, bảo vệ và nâng cao lợi ích hội viên; tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành ở địa phương nhằm định hướng thị trường, phát triển sản phẩm, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch. Đồng thời, Hiệp hội Du lịch tỉnh sẽ đóng góp ý kiến hoàn thiện các chính sách phát triển du lịch của địa phương và cơ chế điều hành hoạt động hiệu quả. Hiệp hội sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch thông qua việc tư vấn, bồi dưỡng đào tạo nghiệp vụ; tăng cường công tác thu thập và cung cấp thông tin thị trường cho các doanh nghiệp. Hiệp hội Du lịch Quảng Bình cũng sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương và lãnh đạo các cấp, giữa cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhằm mục tiêu phát triển du lịch nhanh và bền vững. Riêng năm 2020, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Bình phấn đấu đón 5,5 triệu lượt khách đến với Quảng Bình; năm 2030, Quảng Bình sẽ là một trong trung tâm du lịch hàng đầu tại khu vực.

Võ Dung

Tìm kiếm:✨

  • III, Nguyễn Văn Kỳ, Hiệp hội Du lịch, Lonely planet, Ban chấp hành, Kẻ bàng, Tái cử, Phong Nha, Hội viên, Lãnh đạo các cấp, Bộ máy tổ chức, Quảng Bình, Lượt người, Tổng thu, Hiệp hội, Đóng góp ý kiến, Tốc độ tăng trưởng, Đại hội, Nhiệm kỳ, Cầu nối