Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Báo PetroTimes: Quảng Bình phân bổ chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2020

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất cho các huyện, thị xã, thành phố trong năm 2020.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PetroTimes, nguồn bài: https://batdongsan.petrotimes.vn/quang-binh-phan-bo-chi-tieu-ke-hoach-su-dung-dat-nam-2020-553490.html

Theo kế hoạch này, huyện Minh Hóa được phân bổ 128,262.20 ha đất nông nghiệp, 3,864.77 ha đất phi nông nghiệp, 7,248.40 ha đất chưa sử dụng, 52,425.42 ha đất khu kinh tế, 798.12 ha đất đô thị.

Huyện Tuyên Hóa: Đất nông nghiệp 102,765.62 ha, đất phi nông nghiệp 6,393.44 ha, đất chưa sử dụng 3,710.34 ha, đất đô thị 1,022.29 ha.

huyện Quảng Trạch: Đất nông nghiệp 34,414.43 ha, đất phi nông nghiệp 8,680.05 ha, đất chưa sử dụng 1,693.38 ha, đất khu kinh tế 9,080.67 ha.

Huyện Bố Trạch: Đất nông nghiệp 196,127.63 ha, đất phi nông nghiệp 12,106.15 ha, đất chưa sử dụng 3,315.10 ha, đất đô thị 9,125.39 ha.

Huyện Quảng Ninh: Đất nông nghiệp107,672.99 ha, đất phi nông nghiệp 8,565.12 ha, đất chưa sử dụng 3,180.08 ha, đất đô thị 330.65 ha.

Huyện Lệ Thủy: Đất nông nghiệp 126,012.41 ha, đất phi nông nghiệp 11,388.71 ha, đất chưa sử dụng 2,779.33 ha, đất đô thị 1,467.66 ha.

Thị xã Ba Đồn: Đất nông nghiệp 11,114.02 ha, đất phi nông nghiệp 4,480.17 ha, đất chưa sử dụng 635.93 ha, đất đô thị 4,733.08 ha.

Thành phố Đồng Hới: Đất nông nghiệp 9,141.36 ha, đất phi nông nghiệp 5,955.69 ha, đất chưa sử dụng 490.29 ha, đất đô thị 5,510.25 ha.

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất phân bổ và chỉ tiêu cấp huyện, cấp xã xác định, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đất đai.

https://batdongsan.petrotimes.vn/

Bộ TNMT

Tìm kiếm:✨

  • Phi nông nghiệp, UBND tỉnh Quảng Bình, Khu kinh tế, Ba Đồn, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Bình, Tuyên Hóa, Phân bổ, Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Trạch, Quảng Bình, Đồng Hới, Chỉ tiêu, Luật đất đai, Lập kế hoạch, Cấp xã, Thị xã, Cấp huyện, Nông nghiệp