Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Báo Quốc Hội TV: CỬ TRI QUẢNG BÌNH KIẾN NGHỊ QUAN TÂM CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG

Phản ánh với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, cử tri thị xã Ba Đồn kiến nghị cần quan tâm hơn nữa đến việc thực hiện chính sách cho người có công.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/10/cu-tri-quang-binh-kien-nghi-quan-tam-chinh-sach-nguoi-co-cong/266935

Tìm kiếm:✨

  • Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, Có công, Cử tri, Đại biểu quốc hội, Kiến nghị, Phản ánh, Chính sách