Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Báo Quốc Hội TV: TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG, ĐBQH TỈNH QUẢNG BÌNH

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: PHỎNG VẤN ÔNG NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG, ĐBQH TỈNH QUẢNG BÌNH

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/10/tieu-diem-nghi-truongphong-van-ong-nguyen-ngoc-phuongdbqh-tinh-quang-binh/277663

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Ngọc Phương, Nghị trường, Tiêu điểm, Quảng Bình, Đại biểu quốc hội, Phỏng vấn