Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Báo VNEWS: Quảng Bình bắt vụ vẫn chuyển gần 1kg ma túy ketamin

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/quang-binh-bat-vu-van-chuyen-gan-1kg-ma-tuy-ketamin

Tìm kiếm:✨

  • Ketamin, Quảng Bình, Ma túy, Bắt