Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Báo VNEWS: Quảng Bình có 62 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/quang-binh-co-62-xa-dat-chuan-nong-thon-moi

Tìm kiếm:✨

  • Quảng Bình, Nông thôn, Chuẩn