Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Báo Người Lao Động : Niềm vui công việc

Thời gian qua, Báo Người Lao Động đã nhận được tác phẩm tham gia cuộc thi ảnh Nét đẹp lao động 2019-2020 của các tác giả:

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Văn hóa, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Lao Động , nguồn bài: http://nld.com.vn/cong-doan/niem-vui-cong-viec-20191102210324598.htm

Lê Phương Tuyền (TP HCM), Trần Thị Ngọc Mai (TP HCM), Hồ Thị Xuân Đà (TP HCM), Lưu Thị Kiều Diễm (Hà Nội), Nguyễn Văn Công (Hà Nội), Hoàng An (Quảng Bình), Trần Trung Tính (Bình Dương), Nguyễn Thị Thu Hiền (Đà Nẵng), Quảng Bá Hải (Đà Nẵng), Đặng Minh Đan (benten031001@gmail.com), Trần Vương Hào (daguitarist.photo@gmail.com), Bùi Giang (buigiang2308@gmail.com), Nguyễn Tuấn (tuan_nguyen@metropolitan-sgn.com)...

"Nét đẹp lao động" 2019-2020 nhận tác phẩm dự thi đến ngày 1-7-2020. Mời bạn đọc tiếp tục tham gia.

Vũ điệu chài. Ảnh: QUẢNG BÁ HẢI

Ngày mới hạnh phúc. Ảnh: QUẢNG BÁ HẢI

Nón làng Chuông. Ảnh: TRẦN VƯƠNG HÀO

Niềm vui mùa vụ. Ảnh: NGUYỄN VĂN CÔNG

Gỡ lưới trong đêm. Ảnh: TRẦN VƯƠNG HÀO

Kiểm định môi trường. Ảnh: VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TP HCM

Tìm kiếm:✨

  • Trần Trung Tính, Đặng Minh Đan, Bùi Giang, Trần Thị Ngọc Mai, Làng Chuông, Nguyễn Thị Thu Hiền, Hoàng An, Nguyễn Tuấn, Nguyễn Văn Công, Mùa vụ, Nét đẹp, Vũ điệu, Kiểm định, Niềm vui, Quảng Bình, Dự thi, Tác phẩm, Bạn đọc, Tác giả, Bình Dương