Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Báo QĐND: Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Quân khu 4

Ngày 8-11, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo cải cách hành chính Bộ Quốc phòng đã kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ tư lệnh Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo QĐND, nguồn bài: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-quoc-phong-kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-tai-quan-khu-4-599451

Bộ tư lệnh Quân khu đã xây dựng, ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính của quân khu và các đơn vị theo đúng quy định; tích cực đổi mới phương pháp làm việc và đề cao trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong thực hiện cải cách hành chính. Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo các Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình làm điểm để thống nhất trong toàn quân khu về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; thường xuyên kết hợp kiểm tra công tác cải cách hành chính với kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, từ đó phát hiện, khắc phục kịp thời những hạn chế, tồn tại trong thực hiện cải cách hành chính.

Năm 2019, Quân khu đã cử 80 cán bộ tham gia tập huấn cải cách hành chính do Bộ Quốc phòng tổ chức; chỉ đạo Bộ CHQS 6 tỉnh, Bệnh viện Quân y 4 xây dựng 93 quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO; chỉ đạo thực hiện tốt nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên, cải cách hành chính công và hiện đại hóa hành chính. Năm 2019, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác cải cách hành chính quân sự; niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ảnh, kiến nghị của công dân liên quan đến công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến giải quyết công việc...

LÊ ANH TẦN

Tìm kiếm:✨

  • Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Quân khu 4, Bệnh viện quân y 4, Bộ tư lệnh quân khu, Tiêu chuẩn ISO, Quân khu, Cải cách hành chính, Bộ quốc phòng, Phản ảnh, Ban chỉ đạo, Thủ tục hành chính, Kiện toàn, Bộ tư lệnh, Quán triệt, Hiện đại hóa, Cấp trên, Quảng Bình, Đề cao, Chỉ thị