Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Báo Quốc Hội TV: CẦN CÓ HÀNH LANG PHÁP LÝ THỰC HIỆN GIÁM SÁT THỰC THI PHÁP LUẬT

Đánh giá về công tác phòng ngừa chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng, bên hành lang Quốc hội ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình cho rằng: Trong thời gian vừa qua toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội đã vào cuộc triển khai quyết liệt và bước đầu đã có những kết quả đáng ghi nhận.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/11/can-co-hanh-lang-phap-ly-thuc-hien-giam-sat-thuc-thi-phap-luat/277780

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Ngọc Phương, Hành lang pháp lý, Phòng chống tham nhũng, Thi hành án, Chuyên trách, Thực thi, Trưởng đoàn, Quảng Bình, Đại biểu quốc hội, Vi phạm pháp luật, Phòng ngừa, Hành lang, Bước đầu, Tội phạm, Quốc hội, Quyết liệt, Giám sát, Vào cuộc, Chính trị, Phó