Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Báo SGGP: Động Thiên Đường - Hoàng cung trong lòng đất

Động Thiên Đường được phát hiện năm 2005. Hiệp hội nghiên cứu hang động Hoàng gia Anh quốc nhận định, đây là hang động khô dài nhất Châu Á. Cũng là một trong những hang động kỳ vĩ nhất mà đoàn từng khảo sát.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Du lịch, được chúng tôi tổng hợp từ báo SGGP, nguồn bài: http://sggp.org.vn/dong-thien-duong-hoang-cung-trong-long-dat-626949.html

Động Thiên Đường nằm trong Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, thuộc địa hình cattơ cổ, có niên đại hình thành cách ngày nay khoảng 350 đến 400 triệu năm. Động Thiên Đường thuộc xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Tìm kiếm:✨

  • Động Thiên Đường, Hoàng cung, Sơn Trạch, Lòng đất, Kỳ vĩ, Hang động, Bố Trạch, Niên đại, Địa hình, Quảng Bình, Khảo sát, Hình thành