Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Báo VNEWS: Đánh giá công tác phòng chống thiên tại tại Quảng Bình

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/danh-gia-cong-tac-phong-chong-thien-tai-tai-quang-binh

Tìm kiếm:✨

  • Quảng Bình, Phòng chống, Công tác, Đánh giá